παρακλυτός

παρακλυτός
-ή, -όν, Α [παρακλύω]
αυτός που έχει κακή φήμη, διαβόητος, περιβόητος, δυσφημισμένος.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”